Roger Sjursen

Dette var flautt…

Førebels veit me ikkje så mykje om Roger.