Anders Smith

Dette var flautt…

Førebels veit me ikkje så mykje om Anders.